Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 8

Bråk, MatteDirekt åk 7

Gottsundaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 26 februari 2022

Innehållet i arbetsområdet "Bråk" omfattar kunskaper om bråk och hantering av bråk, beräkningsmetoder för bråk samt hur dessa kunskaper kan användas i matematiska och vardagliga sammanhang.

Planering för arbetsområdet Bråk, MatteDirekt åk7 

Mål: När du arbetar med det här arbetsområdet får du lära dig: vad ett bråk är, vad en andel är, att skriva ett tal i bråkform och blandad form, att beräkna delen av det hela, att jämföra bråk, att förlänga och förkorta bråk, att uttrycka andelar i bråkform och i decimalform

 

Så här arbetar vi: Lärarledda genomgångar, problemlösning, samtal och diskussioner, eget arbete i läroboken, arbetsblad och digitalt.

 

Bedömning: Det som bedöms är hur väl du når ovanstående mål. Bedömningen sker fortlöpande under arbetets gång och avslutas med ett skriftligt förhör. Tänk på att delta aktivt i diskussioner för att visa dina kunskaper. 

Vecka

Grön kurs

Blå kurs

Mål kap 4 Bråk

v. 9

Sid. 4-7 TH

Sid. 152-153  SB

Sid. 168-169  SB    

 

                                       

Del av en hel

Mer än en hel

v. 10

Sid. 8-11 TH

Sid. 154-156 SB

Sid. 170-172  SB

                       

   

Del av ett antal

Beräkna delen

Olika bråk men lika stor andel

 

v. 11

Sid. 12-15 TH

Sid. 158-161 SB

Sid. 173-175  SB

Diagnos

Förlänga bråk

Förkorta bråk

Addera och subtrahera bråk

v. 12

Sid. 16  TH

Sid. 162-163  SB

Sid. 176 – 177  SB

Tal i bråkform och decimalform

Repetition, Träningshäfte

v. 13

 

PROV

Bråk

 

 

 

 

 

Digitala genomgångar:

 Bråk - Del av en helhet  https://youtu.be/oHmQYNF6zCU

Bråk - Mer än en hel     https://youtu.be/K7hJ-ehoK1I

 Bråk som del av antal    https://youtu.be/-BX1bVL1WyU

 Bråk - hur stor är delen  https://youtu.be/QfyAhL2W6FQ

 Olika bråk men lika stor del   https://youtu.be/IvwTcsVQKdo

 Bråk – Förlängning       https://youtu.be/qwKqpRQtqds

 Bråk – Förkortning       https://youtu.be/xAaJcWyaPhc

 Addition och Subtraktion av Bråk   https://youtu.be/LNzBKRn-Qto

 Bråk i decimalform      https://youtu.be/mWtrTiztayQ

Digitala övningar:  läggs succesivt i vår chattgrupp i Teams


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback