Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7

Kraft och tryck 7B3 Ing-Marie

Järvenskolan, Katrineholm · Senast uppdaterad: 8 mars 2022

Jorden och månen, människor och djur, bilar och båtar- allting rör sig i förhållande till varandra. Precis hur det går till har människan funderat på och undersökt i alla tider. I drygt 300 år har vi kunnat beskriva och förklara att det behövs en kraft för att skapa eller bromsa en rörelse. Det var engelsmannen Isac Newton som kom på det. På slutet av 1600-talet presenterade han sina idéer om sambandet mellan rörelser och krafter i boken Principia. Hans beskrivningar var så viktiga att vi använder dem än idag. Tryck är en egenskap som alla vätskor och gaser har. Dessutom används begreppet tryck när fasta material utsätts för en kraft. Det är kunskaper om tryck som gör det möjligt att flyga, klättra uppför världens högsta berg och dyka djupt ner i haven.

Syfte

 • få förståelse för hur rörelser och krafter hänger ihop samt deras påverkan på våra liv

 • få kunskap om vad tryck är och få förståelse för fenomenets betydelse i vardagen

Mål 

När du arbetat med detta kapitel ska du kunna:

 • Veta vad en kraft är
 • Veta vad friktion är
 • Veta vad gravitation är
 • Veta vad tröghet är
 • Veta vad fritt fall
 • Veta vad acceleration är
 • Veta vad negativ acceleration (retardation) är
 • Veta hur man kan öka och minska friktion
 • Känna till likformig rörelse
 • Veta vad tyngdpunkt är
 • Veta vad stödyta är
 • Veta vem Newton och Galilei var
 • Veta att krafter mäts i Newton (N)
 • Kunna rita krafter
 • Veta vad tryck är
 • Veta vad lufttryck är
 • Veta vad lyftkraft är
 • Veta vad vakuum är
 • Veta att tryck mäts i Pascal (Pa)
 • Känna till kommunicerande kärl
 • Arkimedes princip
 • Veta vem Arkimedes och Pascal var

 Veckoplanering

Vecka

Detta ska du lära dig

Sidor i boken

Laborationer

Studiestöd 

Filmer

v.5

Veta vad är kraft


Veta vad är friktion


Veta vad gravitation

s.85-91


Frågor

s.91

Häfte Krafter

Binogi

Krafter mfl


Massa och gravitationBegreppa

Vad är friktion?


Kraft och motkraft


Mekaniskt arbete och effekt del 1


Simuleringar

Kraft

FriktionNE

Kraft


Friktion


Isaac Newton och gravitationen


Dragningskraft


Sli Play

Olika former av krafter animerad NO


Olika Former av krafter


Olika former av krafter - Friktion


Olika former av krafter - Gravitation

v.6

Veta vad tröghet är


Veta vad fritt fall är


Veta vad acceleration & negativ acceleration är


Veta vad likformig rörelse är 

s.85-91


Frågor

s.91

Häfte Krafter

Binogi

Newtons första lag mfl


Fart mfl


Fritt fall


Begreppa

Fritt fall


Mekaniskt arbete och effekt del 1


Simuleringar

Pendel

NE

Olika krafter - tröghet


Newtons rörelselagarSli Play

Olika krafter - tröghet


Vi lär oss om Newtons rörelselagar

v.7

Kunna rita krafter


Uppsamling

s.94-95


Frågor

s.98

Häfte Krafter

Binogi
Begreppa

NESli Play

v.9

Veta vad stödyta är 


Veta vad tyngdpunkt är

s.92-93


Frågor

s.93

Häfte Krafter

Binogi

Tyngdpunkt


Jämvikt


Begreppa

NE

Hållfasthet


Sli Play

Hållfasthet

v.10

Veta vad tryck är


Veta vad lufttryck är 


Veta vad vakuum är

s.104-106, 110-111


Frågor

s.106, 111

Häfte Tryck

Binogi

Tryck mfl


Densitet


Begreppa

Vad är tryck


Densitet


Väder - hur uppstår regn och blåst?

 

Evas funkar...

Väderlek  

NE

Tryck och area


Tryck i vätskor och gaser


Olika krafter - Tryck


Pascal och lufttrycket


Sli Play

Olika krafter - Tryck

v.11

Veta vad lyftkraft


Veta vad kommunicerande rör är


Arkimedes princip

s.107-109, 112-113


Frågor

s.109,113

Häfte Tryck

Binogi

Tryck mfl


Densitet


Begreppa

Hur fungerar ett vattentorn?


Densitet   

 

Evas funkar...

Arkimedes princip

 

Vatten och avlopp

NE

ArkimedesSli Play

4 minuter om flytvästen och Arkimedes princip

 

Fördjupning

   

Extra

 

 

Begrepp du ska kunna efter avslutat område:

Fritt fall, gravitation, dynamometer, Newton (N), friktion, acceleration, negativ acceleration (retardation), Newtons rörelselagar, likformig rörelse, tyngdpunkt, stödyta, krafter, kraftpilar, resultant, Pascal (Pa), undertryck, övertryck, lyftkraft, lufttryck, vakuum, Arkimedes princip

 

Boken som sidorna hänvisar till är Titano Fysik ISBN 978-91-40-68822-4

Bedömningen kommer att ske i form av:

 • skriftligt prov
 • praktiska arbeten
 • dokumentation

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback