Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

PSKPSY01

Psykologi 1 ver 3

Vuxenutbildningen Vårdvux, Borås Vuxenutbildning · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Kursen handlar bl.a. om olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar. Den avser att utveckla elevernas förmåga att reflektera över det egna beteendet, egna känslor och egna tankar, vilket kan leda ökad självkännedom. Till kursens centrala intentioner hör också att utveckla förmågan att värdesätta olikheter mellan människor och därmed utveckla förståelse och tolerans människor emellan.Vecka

Lektionsinnehåll

Dag och Tid

Plats

V.14

Introduktion, Översikt
Psykologins historiska utveckling
Det behavioristiska perspektivet
Det psykoanalytiska perspektivet
Skillnader mellan perspektiven
Perspektivens styrkor och svagheter


Måndag 13.00-16.00

Meet-länk

V.15

Kognitiv psykologi Piagets teori
Biologiskt perspektiv
Gruppens påverkan på individens beteende
Utvecklingskriser Traumatiska Kriser Kriskurvan

Måndag 13.00-16.00


Meet-länk

       

V.16

Stress och Copingstrategier
Arvets och miljöns betydelse
Självbild
Verklighetsuppfattning


Inlämning Psykologiuppgifter

Onsdag 13:00–16:00 

Söndag, senast 23:59

Meet-länk

   

 

 

 

 

  

 


 

 

 

 
       


Dokument finns här:
https://drive.google.com/drive/folders/1DOvQcAUoK6-eLYHfPxzZK0878wMLBR3a?usp=sharing 

 

 

 

 

 
Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Psykologi 1 Uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback