Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Fysik

·

Årskurs:

5

Biologi och fysik Våra sinnen och Hjärnan och nervsystemet

Gemensamt skola i Båstad, Båstad · Senast uppdaterad: 9 mars 2022

Här kommer vi att arbeta med våra olika sinnen, hjärnan och nervsystemet. Stämmer det att alla katter är grå i mörkret? Kan man höra i vatten? Hur smakar maten när man är förkyld? Varför får man "gåshud" när man fryser? Hur kan man känna lukt? Hur fungerar hjärnan?

 När du är färdig med arbetsområdet ska du kunna:

 •  Förklara vilka våra olika sinnen är och hur de fungerar.
 • Ge exempel på vilka sinnen olika djur använder mest.
 • Kunna ge exempel på vilken hjälp de som har nedsatt syn och hörsel kan få.
 • Berätta något om vår hjärna och våra nerver.
 • Hur vi kan skydda våra sinnesorgan och vår hjärna.
 • Något om ljus och ljud.

Så här kommer vi att arbeta

 • Klassen har bestämt att Marie ska berätta och förklara, genomgångar. 
 • Titta på filmer.
 • Skriva en egen faktatext om ett eget valt sinne.
 •  Läromedlet som vi utgår från är   Koll på No. 
 • Befästa olika begrepp.

 Bedömning:

 • Muntlig aktiviteter/ diskussioner/ samtal
 • Skriftlig diagnoser
 • Egen fakta  text 
 • Egen självskattning

Begrepp: 

Balansorgan, bedövning, decibel, drog, dvala, eko, hertz, hornhinna, iris, lins, ljudstyrka, ljudvågor, ljuskälla, medvetslös, missbruk, narkotika, nervsystem, näthinna, reflekteras, reflex, spektrum, stämband, tinnitus och trumhinna.

Tidsperiod

v.  7 Genomgång och uppstart av området, s. 44-45.

v.   9  Fakta/ textgenomgång  s.  46-53 och s. 66 .

v. 10 Fakta/ textgenomgång s. 54-59.

v. 11  Läxa s.46-59 och s.66, 17/3. Skriva kortare faktatext.

v.  12 Fakta/ textgenomgång s. 60-65 .

v. 13 Läxa 31/3, s. 60-65.

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.

Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Matriser i planeringen
Biologi och fysik Våra sinnen och Hjärnan och nervsystemet
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback