Skolbanken Logo
Skolbanken

Fritids - Tema fysisk aktivitet

Råbergsskolan fritidshem, Sigtuna FSK/GR · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Tema fysisk aktivitet under mars månad

Aktivitet/Arbetsområde: Tema fysisk aktivitet under mars månad

Syfte: Öka förståelsen av vikten av rörelse.

Önskemål från eleverna: Inget speciellt önskemål.

Konkreta mål: Öva koordination, smidighet, konditionen, regler och att vänta på sin tur. Förstå samband kost, sömn och ork.

Arbetssätt: Vi kommer leka lekar ute och inne. Skapa måltidstallrikar efter kostcirkeln.

 


Läroplanskopplingar

ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback