Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Religion åk 4

Tallbodaskolorna, Linköping · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

I detta arbetsområde går vi igenom fornskandinavisk och äldre samisk religion, livsfrågor och identitet, men också grundläggande kunskaper om kristendomen så som högtider, levnadsregler och ritualer.

Du kommer att få kunskap om:

 • Begreppen religion och livsåskådning.
 • berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen.
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen. Till exempel som de uttryck i religiösa berättelser i bibeln.
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret.
 • Hur olika livsfrågor skildras i religioner och andra livsåskådningar. 
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Arbetssätt:

 • Hög- och tystläsning

 • Film

 • Anteckningar i skrivboken

 • Arbetsblad

 • Diskussioner i helklass

Bedömning:

Eleverna bedöms utifrån ett grupparbete där de får i uppgift att konstruera en plansch tillsammans inom gruppen.


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.

Begreppen religion och livsåskådning.

Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.

Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.

Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.

Matriser i planeringen
Religion åk 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback