Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Veckoplanering 9

Juvelernas Hus i Högsby, Juvelernas Hus · Senast uppdaterad: 8 mars 2022

Dripp och dropp

Planering                                                                     

Vecka:

Mål: Väcka nyfikenhet hos barnen och ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att utforska ,kommunicera och reflektera.

Syfte: Vi vill skapa möjlighet för barnen att utveckla en nyfikenhet för vatten och ge barnen ökad kunskap för vatten i olika former.

Metod: Vi arbetar med tema vatten där vi har tagit reda på barnens tankar om vatten .Sedan gör vi experiment kopplat till de vi pratar om. Vi sjunger och lyssna på vatten sagor.

Tisdag: Drippa och dropp . Vi ska göra ute en experiment med paraply som vi ska droppa vatten på paraply .Vi ska lyssna sången vatten visa .Vi ska lyssna på Polyglutt på boken Lycke och Lage.

Onsdag: Babblarna ,vi börja med babblarna. Vi gör samling med babblarna sånger ,vi ska läsa babblarna bok med rekvisita.

Torsdag: Musik äventyr med Dorothe . Barnen ska sjunga och spela med olika instrument.

Vi borsta tänderna varje dag innan mat.

Reflektion

Hur blev det? (nuläge & reflektioner kring veckan som gått)

 

  • Har vi genomfört vår planering? Om inte, varför? Vad blev det istället?
  • Vad blev effekten för barnen?
  • Vad har vi för underlag (dokumentation) som stödjer vår reflektion av veckan?
  • Vad verkade barnen mest intresserade/upptagna av?
  • Vad uttryckte barnen verbalt och/eller fysiskt?
  • Vad tänker vi om valet samt påverkan av material och plats?
  • Vad tänker vi om gruppsammansättningen?
  • Hände något oväntat? Vad ledde det till?
  • Hur går vi vidare?

 

Tankar att fundera kring efter undervisningen av mig/oss pedagoger

 

• Fundera över hur du ledde undervisningen, gav instruktioner och fångade den barngrupp som deltog. Vad är du nöjd med, vad kan du fortsätta utveckla?

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

fantasi och föreställningsförmåga,

både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback