Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Procent, statistik och sannolikhet

Ekkälleskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 7 mars 2022

Tal kan uttryckas i tre olika former och hittills har lärt dig två av formerna, nämligen bråkform och decimalform. Nu ska du arbeta med den tredje formen - procentformen. Du har säkert hört uttrycket "100%", men vad betyder det egentligen och vad har procent med statistik att göra? När kommer du behöva samla in information, klassificera information och sammanställa i tabeller för att sedan redovisa i olika diagram? Till sist ska vi kika på hur du räknar ut sannolikhet - hur stor är sannolikheten att du just vinner storvinsten på Triss eller hur stor chans har du att slå två 6:or i ett tärningsspel?

Vecka 10-17

 

Undervisning 

Du kommer ha gemensamma muntliga genomgångar på tavlan, samt se undervisningsfilmer som handlar om tal i bråkform och decimalform. 

I Favoritmatematik kapitel 2, kommer du att arbeta med procentform, statistik och sannolikhet. 

Du kommer få digitala uppdrag där du repeterar begrepp och tal i bråkform, decimalform och procentform. 

Du kommer arbeta med att växla och jämföra tal som står i uttrycksformerna bråkform och procentform.

Du kommer arbeta med att läsa av tabeller och se hur den insamlad data i tabeller, omvandlas till mer presentationsvänliga diagram. När du arbetar med tabeller kommer du vi prata om skillnaden mellan medelvärde, median och typvärde. 

Sist men inte minst kommer du arbeta med sannolikhet. Vi ska ta reda på vad sannolikhet är och hur du kan jämföra sannolikhet genom att titta på säkert, möjligt och omöjligt utfall. 

  •  
  •  

Begrepp: En hel, bråkform, decimalform, procent, procenttecken, procentform, , samla in data, klassificera, frekvenstabell, stapeldiagram, cirkeldiagram, medelvärde, typvärde, median, sannolikhet

 

Bedömningsformer 

  • Jag kommer bedöma om du kan följa med i matematiska resonemang där jag använder olika matematiska begrepp, dels under klassens muntliga gemensamma genomgångar, dels då jag enskilt hjälper dig under lektionen i klassrummet. 

    Jag kommer bedöma om du använder dig av och förstår begrepp i dina muntliga och skriftliga svar. 

    Jag kommer bedöma om du kan lösa enkla problemuppgifter i ett eller flera steg, dvs när det bara behövs en uträkning eller då det behövs flera uträkningar. Jag kommer bedöma om du kan skriva rätt uttryck till problemuppgifterna. 

Jag kommer bedöma hur användbara dina strategier är när du löser enkla problemuppgifter där du arbetar med procent. 

  • Jag kommer bedöma din förmåga att läsa av och använda dig av data i tabeller samt din förmåga att läsa av olika diagram. 

 

Det här ska du kunna efter att vi har jobbat med arbetsområdet: 

Resonera runt begreppet "en hel" och ge olika exempel på vad "en hel" kan vara. 

Kunna växla mellan procentform, decimalform och bråkform. 

Förstå att en hel är 100% och att 1% är lika mycket som 1 hundradel. 

Förstå att 10%, 25%, 30%, 50% av en hel är lika mycket som 1 tiondel, 1 fjärdedel, 1 tredjedel, 1 halv av en hel. 

Räkna ut reapris. 

Läsa av tabeller och överföra tabellernas data till olika diagram. 

Jämföra sannolikheten vid olika slumpmässiga försök. 

  •  

 


Läroplanskopplingar

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris Matematik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback