Skolbanken Logo
Skolbanken

IKT- språkutveckling

Rångedalagårdens förskola, Borås Förskola · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Hur kan vi jobba språkutvecklande med hjälp av iPad och appar med yngre barn?

VAD?

Som aktivitet kring språket med iPad som verktyg väljer vi att fokusera på appen Bornholmslek. Med de yngre barnen ska vi titta på bilder och lyssna på ljud.

VARFÖR?

Vad är det vi hör? Kan vi koppla ihop ljudet med rätt bild?

Det blir en övning i att koppla ljud, bild och se samband/ begrepp. På ett lekfullt sätt kan vi utveckla barnens fonologiska utveckling.

Kartläggning (Var är vi)

Barnen i gruppen har ett varierat språkbruk från vokaljoller och stavelsejoller till meningsbyggnad. Alla är under process att bygga ordförråd.

 

Arbetsmetoder

I samling, grupp av barn och enskilt samt som en pågående aktivitet som vi kan ta till vid tillfälle, under en längre period på terminen.

 

Genomförandet

Vi kommer använda oss av appen tillsammans under samlingen och vid andra tillfällen under dagen på förskolan då vi kan vara en ännu mindre grupp och/eller med det enskilda barnet. Camilla startar och upp och håller i aktiviteten i samling, därefter kan alla pedagoger använda Bornholmslek som en aktivitet när tillfälle ges.

Vi dokumenterar genom Unikum och Instagram.

 

 

Uppföljning

Bornholmslek blev en uppskattat aktivitet hos alla barnen oavsett vart i sin språkutveckling de befann sig i. Många spännande moment- användandet av iPad, att lyssna in ljud, koppla ihop bild och användandet av TAKK som ett förtydligande till bilderna.

Flera barn gjorde assosationer till sin vardag tex en bebis/lillasyskon som gråter, tandborstningen hemma, sitt husdjur mm.

Kan vi finna fler aktiviteter där ljudet står i fokus? Tex att lyssna och gissa ljus via filmsnuttar på Gissa ljudet (nätet)

Aktiviteten kopplas till vårt IKT-hjul som en språkutvecklande undervisning

 

Analys

Ljud skapar nyfikenhet hos barnen och det blir som ett verktyg för att hålla koncentrationen. Det blir en lustfylld aktivitet. 

Flera barn härmar TAKK som gjorts i undervisningen och som kan ses återkomma i vardagen vid andra tillfällen tex katt, hund.

Använda oss av fler aktiviteter som framhåller ljud.

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback