Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7

La escuela y el tiempo libre (unidad 3 QB7)

Gustavslundsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 2 mars 2022

Nu lär du dig berätta om skolan och din fritid. Skolämnen, uttrycka åsikter, och berätta om vad du gör efter skolan - på fritiden. Du kommer även lära dig fler fraser du kan använda när du är i skolan, och du kommer lära dig något om hur det är att gå i skolan i länder där spanska talas.

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv. Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språket används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. (Läroplan för grundskolan, Kursplan Moderna språk)

Mål:

- Kunna ställa frågor, svara och beskriva din skoldag och fritidsaktiviteter olika dagar, samt uttrycka vad du tycker om/inte tycker om - skriftligt och muntligt.

- Kunna kommunicera i vanliga klassrumssituationer, t.ex. ställa frågor och be om hjälp.

- Känna till fakta om och kunna beskriva något om skolan i Spanien och Colombia på spanska.

 

Hur vi arbetar mot målen:

Du får läsa texter, lyssna och arbeta med övningar muntligt och skriftligt. Du arbetar aktivt på lektionerna med olika uppgifter, övningar och aktiviteter. Du tränar på nya ord och blir mer säker på ordförrådet du redan kan och utvecklar dina förmågor att förstå spanska och tala/samtala och skriva på spanska. För att få de bästa möjligheter att utveckla ordförrådet och träna långtidsminnet behöver du även träna ord utanför lektionerna.

Ordkunskap och struktur:

- Skolämnen, t.ex. asignatura, matemáticas, geografía, lengua

- Platser och händelser på skolan, t.ex. recreo, sala, gimnasio, patio, biblioteca

- Olika ord och fraser som du använder i lärsalen, t.ex. ¿Qué página? ; ¿Qué significa…? ; ¿Me ayudas, por favor?; ¿Puedo ir al baño?; ¿A qué hora terminamos?

- Sporter och andra fritidsaktiviteter, t.ex. montar a caballo, esquiar, jugar al balonmano

- Fördjupa kunskap om klockan: Hur man anger klockslag, fråga om klockan, fråga och svara om när något händer

- Lägesuttryck, t.ex. al lado de, a la izquierda de, a la derecha de, encima de, debajo de

- Tidsuttryck, t.ex por la tarde, de la tarde, de la noche, de la mañana, hoy, ahora

- Använda verb i presens, med fokus på regelbundna -er och -ir verb (t.ex. comer, vivir) samt verb som diftongeras (t.ex. empezar, jugar, querer) och de oregelbundna verben ir, estar, ser

- Adjektiv för att uttrycka åsikt om skolan/skolämnen, t.ex. interesante, fácil, útil, aburrido

Du behöver även kunna använda kunskaper som vi har arbetat med tidigare, t.ex. veckodagarna och hur man uttrycker “att tycka om” med verbet gustar.

Hur du visar att du nått målen:

Du visar löpande dina kunskaper på lektionerna vid övningar, interaktioner och mindre förhör, t.ex. av veckans glosor och att du använder spanska för att kommunicera i lärsalen. Du genomför dessutom bedömningsuppgifter för att visa dina förmågor att förstå och kunna använda spanska, samt dina kunskaper om skolan i områden där spanska talas.

Material:

Vi arbetar i första hand med läromedlet ¡Qué bien 7! Unidad 3 (textbok och övningsbok). På sajten www.ovningsmastaren.se finns ljud till textboken samt olika digitala övningar för att träna ordkunskap. Kompletterande material och länkar publiceras löpande i classroom. Du använder även en skrivbok för att anteckna vid genomgångar och skriva övningar i. 

Ingressbild: Las Fallas, Sanoma Utbildning 

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav moderna språk åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback