Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Delmoment 4 - Algebra IMYVO20/21 (21/22)

Campus Backa, Katrineholm · Senast uppdaterad: 21 mars 2022

Algebra kan förenklat översättas med "bokstavsräkning". I algebra räknar man med bokstavsuttryck i stället för siffror.

ALGEBRA 

PROV måndag den 28 mars

 

V. 

Mål 

Att jobba med 

Annat 

9

- Förstå vad som menas med ett algebraiskt uttryck och kan skriva egna algebraiska uttryck.  


- Kan beräkna värdet av uttryck 


- Kunna förenkla algebraiska uttryck

ÅK 8 - 5.1


- Förenkla algebraiska uttryck 


- Distributiva lagen (multiplicera in i parenteser) 

 

10

- Kunna förenkla algebraiska uttryck


-Förstå skillnaden mellan ett uttryck och en ekvation.


-Kunna lösa enkla ekvationer och förstår likhetstecknets betydelse. 


-Veta hur man kan se om en lösning på en ekvation är rätt.

ÅK 8 - 5.1 


- Distributiva lagen (multiplicera in i parenteser) 


ÅK 7 - 5.3


- Att lösa ekvationer 


ÅK 8 - 5.2


- Ekvationer med parenteser

 

 

   

11

-Kunna lösa enkla ekvationer och förstår likhetstecknets betydelse. 


- Kunna använda ekvationer i problemlösning

ÅK 8 - 5.2


- Ekvationer med parenteser


ÅK 7 - 5.4


- Problemlösning med ekvationer 

 

12

-Kan hitta okända tal i talföljder

-Kan beskriva regelbundna mönster med ord

-Kan beskriva regelbundna mönster med formler 

-Kan lösa problem som innehåller mönster och formler 

ÅK 8 - 2.1


- Mönster och talföljder


- Beskriva talmönster med algebra


- Skriva egna formler 

 

13

- Vet vad ett koordinatsystem är, kan rita egna och läsa av. 


- Förstå begreppet proportionalitet


-Förstår kopplingen mellan formel,  värdetabell och graf 


-Kan läsa av linjära grafer och använda informationen för enkla beräkningar. 


-Kan använda formler för beräkning av enkla samband i vardagliga situationer.

ÅK 8 - 2.2


- Koordinatsystem och spegling


ÅK 8 - 2.3


- Vad är en funktion?


- Proportionalitet 

 

14

Repetition inför prov 

 

PROV måndag den 28 mars


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter