Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

BAGKON02

Ekonomiska kalkyler konditori 2

Vuxenutbildningen Almåsgymnasiet, Borås Vuxenutbildning · Senast uppdaterad: 4 mars 2022

Kalkyler

Vi kommer att räkna ut vad olika produkter kostar i råvarukostnad för hela tillverknings satsen och för 1 kaka

Vi kommer räkna ut vad arbetskostnaden blir inkl. socialaavgifter, skatter mm

Vi kommer räkna med moms och vinst i %

Vi kommer därefter att prismärka de olika produkterna vi tillverkat

Vi diskuterar skillnaden mellan olika råvaror(tex ekologiska, smör/margarin) vad gör det för skillnad på priset

Arbetskostnadernas betydelse på priset 


Läroplanskopplingar

Färdigheter i att utföra receptberäkningar och ekonomiska kalkyler.

Receptberäkningar.

Eleven följer med säkerhet recept och arbetsbeskrivningar. I arbetet utför eleven enkla ekonomiska kalkyler och redogör för samband mellan råvaror, kvalitet och pris. Dessutom hanterar eleven efter samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt. När arbetet är utfört väljer eleven med säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker den färdiga produkten.

Eleven följer med viss säkerhet recept och arbetsbeskrivningar. I arbetet utför eleven enkla ekonomiska kalkyler och redogör för samband mellan råvaror, kvalitet och pris. Dessutom hanterar eleven efter samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt. När arbetet är utfört väljer eleven med viss säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker den färdiga produkten.

Eleven följer med viss säkerhet recept och arbetsbeskrivningar. I arbetet utför eleven ekonomiska kalkyler och redogör översiktligt för samband mellan råvaror, kvalitet och pris. Dessutom hanterar eleven i samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt. När arbetet är utfört väljer eleven med viss säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker den färdiga produkten.

Matriser i planeringen
Ekonomiska kalkyler konditori 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback