Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Tal och geometri vt22 åk 6

Björkvallsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 2 mars 2022

Vi kommer att jobba med olika beräkningar med multiplikation och division. Inom geometrin så ska vi jobba med skala, area, omkrets och volym på olika figurer.

Veckoplanering lägger jag ut på teams.
Är man sjuk eller ledig gör man de sidorna.
Blåa och gröna sidor är grundkurs, hinner man jobbar man även med röda sidorna.
De röda och svarta sidorna är svårare och mer utmanade uppgifter.
De röda och svarta sidorna återkommer flera veckor och även inför prov. De behöver man alltså inte hinna med varje vecka.
Tänk på att man kan gå på mattestödstiden och få extra hjälp varje vecka. Den är onsdagar 13:20-14:30.

Efter avslutat arbetsområde ska du: 

  •  
  • Beräkna olika uppgifter med multiplikation och division.

  • Kunna göra beräkningar med skala.
  • Kunna beräkna area, omkrets, volym på olika figurer.

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav matematik åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback