Skolbanken Logo
Skolbanken

Fritidshem Asterix - Foto Våren

Nolbyskolans fritidshem, Alingsås · Senast uppdaterad: 9 mars 2022

Under vårterminen kommer eleverna i åldersblandade smågrupper där alla ska vara delaktiga, få uppdraget att fotografera våren på skolgården.

Syfte, varför ska vi arbeta med det här?

Syftet är att vår elevgrupp ska får träna samarbete och över åldersgränserna. Vi vill också utmana eleverna att tänka kreativt och göra nya upptäckter genom en fotolins.

 

  

Dessa förmågor förväntas eleven utveckla 

  • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Dessa delar av centrala innehållet kommer att beröras i kommande aktivitet

 

Vi väljer att fokusera på följande del i det centrala innehållet "Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck"

Skapande och estetiska uttrycksformer

  • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

 

Inför utvärdering

Vi kommer att kunna se på bilderna och elevernas motivering av motiven hur de har tänkt och om de tänkt utanför boxen.

Vi kommer också fråga varje grupp hur samarbetet har fungerat.

 

Aktivitet

Eleverna kommer att delas in i grupper bestående av både ettor och tvåor. Varje grupp får en digitalkamera och ett papper med instruktioner om hur de ska fånga våren på sitt eget sätt genom att ta kort på något runt, något grönt, något levande och något varmt. I varje grupp ska samtliga fota ett bestämt antal bilder var. En del utmaningar kommer vara ganska direkta och en del något mer abstrakta så eleverna utmanas att tänka kring motivet. När eleverna har fotat alla utmaningar kommer vi att ha en utställning på Asterix. 

 

 

 

Dokumentation och uppföljning

 

Har vi sett de effekter vi vill se?


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback