Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Litteraturhistoria - Upplysningen

Ankarskolan, Varberg · Senast uppdaterad: 2 mars 2022

Upplysningen inom litteraturhistorien, vad var det? Förnuft mot känsla, vetenskap mot skrock! Klasskamp och lika rättigheter! Hur syns dessa tankar i litteraturen som skrivs och hur påverkas litteraturen av sin samtid?Du kommer att under några veckor få lära dig om den litterära epoken upplysningen. Du får då studera hur samhället såg ut och förändrades under 1700-talet och hur förändringarna påverkade litteraturen.

 Innehåll

    Syfte - förmågor från kursplanen:

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

    Centralt innehåll:

 • lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter. Att urskilja texters budskap, tema, motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. lyrik, dramatik, sagor och myter.

    I undervisningen kommer du att:

 • Få en överblick kring den litterära epoken genom:
 • tillsammans och enskilt arbeta med uppgifter till olika textutdrag
 • ta del av genomgångar för att skapa en förförståelse kring litteraturen från epoken
 • förklaring av begrepp: såväl ämnesspecifika som andra främmande begrepp
 • texter: läsa, analysera och diskutera utdrag ur några texter
 • reflektioner och diskussioner i par/mindre grupper/helklass kring bl.a. innehållet i texterna, samhället/sammanhanget de skapades i samt spår idag från epoken
 • läsa/analysera: skriva reflektioner kring textutdrag, göra koppling mellan författaren/epoken och verket

    Bedömning: 

 • analysuppgift: enskild skriftlig analys av textutdrag
 • diskussioner i grupp och helklass 

     Tidsperiod

        v. 2-6

      Filmer


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback