Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

7 - 9

Konstruktionsteknik, material-lära och hållfasthetslära

Tullbroskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 2 mars 2022

Planeringen omfattar konstruktionsarbetet med material-lära och hållfasthetslära. Arbetet bygger på teoretiska kunskaper som prövas praktiskt. Vi kommer även att studera den historiska utvecklingen, vad gäller val av material, konstruktioner.

 

 

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

kunna analysera det egna och andras konstruktionsarbete.

planering och utvärdering av eget och andras konstruktionsarbetet/lösningar för ytterligare förbättringar

 

Bedömning - vad och hur

Sker löpande formativt, vid konstruktionsarbetets planering, utförande, kontinuerliga utvärdering och analys samt slutförande. Bedömning sker också vid mindre test av teoretiska kunskaper i form av test och mindre presentationer.

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen kommer att växelvis ske genom teoretiska resonemang  med begrepp och fakta och i några olika praktiska konstruktionsuppgifter där materialkännedom och hållfasthetslära ingår.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback