Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4 - 6

Språk Jordens inre krafter vecka 10-16

Österänggymnasiet, Kristianstad · Senast uppdaterad: 3 mars 2022

Geografi handlar också om hur jorden ser ut och förändras. De endogena (inre) och exogena (yttre) krafterna påverkar jordytan och därmed människans livsmiljöer. Vi kommer att lära oss om hur jordens inre är uppbyggt och om hur de inre krafterna orsakar t.ex. bergskedjeveckningar, vulkaner och jordbävningar.

Målet med arbetsområdet är att utveckla följande förmågor:

Analysförmåga:
Du kommer att få analysera hur jordens egna processer påverkar jordytans former.

Begreppslig förmåga:
Du kommer att få lära dig nya ord och begrepp som tillhör arbetsområdet och du utvecklar förmågan att använda dem i olika sammanhang och för att kunna förklara och beskriva jordens inre och yttre krafter.

 

Under arbetsområdet kommer du att få kunskaper om:

  • Jordens inre
  • Plattektonik
  • Hur jordytan formas av de inre krafterna

 

Ord och begrepp som du ska känna till:

jordskorpa, Pangea, kontinent, mantel, kärna, magma, vulkanutbrott, lava, jordbävning, erosion, inre krafter (endogena), yttre krafter (exogena), kontinentalplattor, plattgräns.

 

Så här kommer vi att arbeta:

  • Vi kommer att titta på bilder och filmer och diskutera kring dessa.
  • Vi kommer att läsa texter gemensamt och svara på frågor.
  • Prov

 

Detta kommer att bedömas: (Se även bedömningsmatris)

  • Din förmåga att använda de speciella ord och begrepp som tillhör arbetsområdet.
  • Din förmåga att resonera kring hur vulkan, jordbävning, erosion uppkommer samt hur människans handlingar påverkar jordytan.
  • Din förmåga att resonera kring vilka konsekvenser vulkanutbrott, jordbävning och erosion kan få för människor och natur.

 

 


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Matriser i planeringen
Geografi - Jordens inre krafter åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback