Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Favorit matematik Talen 0 till 10.000

Rödabergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 14 april 2022

Nu är vi tillbaka till de naturliga talen och nu ska vi koncentrera oss på talen 0 till 10.000. Du kommer att upptäcka att det inte är så svårt bara du hittar mönstret, eller så har du kanske redan hittat det? I detta område kommer vi att lära oss ett nytt tecken som vi använder i matematiken när vi vill använda begreppet "ungefär lika med" , då tar vill till avrundningstecknet. Det påminner om likhetstecknet men de parallella strecken är vågiga i stället för raka.

Lärandemål:

Vilka kunskaper och färdigheter hoppas vi kunna lära oss:

 • kunna ental, tiotal, hundratal, tusental och deras olika positioner
 • kunna jämföra olika tal och använda sig att tecknen, < mindre än, = lika med och > större än
 • kunna avrunda till närmaste tiotal
 • kunna avrunda till närmaste hundratal
 • kunna addition med uppställning och fyrsiffriga tal
 • kunna subtraktion meduppställning och fyrsiffriga tal
 • kunna multiplicera med 10, 100 och 1000
 • kunna lösa textuppgifter, visa uttryck och skriva svar med enhet
 • berätta hur du tänker med matematiska begrepp
 • ord och begrepp tillhörande arbetsområdet, talsorter, jämföra, avrundning, ungefär lika med-tecken, lättast, tyngst, diagram, symboler, närmast, föregående

 

Undervisning:

På vilket sätt ska vi arbeta på lektione

 • gemensamma genomgångar på tavlan
 • färdighetsträna i matteboken och genom spel och lekar
 • diskutera och resonera matematik
 • arbeta laborativt
 • titta på olika matematikfilmer t ex "Livet i mattelandet
 • samarbeta och prata matematik
 • datalogiskt tänkande
 • lösa problemlösningsuppgifter, enskilt, i par och i grupp

 

Bedömning:

Hur kommer läraren att se vad du har lärt dig

 • hur du behärskar lärandemålen i det summativa provet
 • när du deltar vid genomgångar
 • när du deltar i samtal och diskussioner
 • diagnoser

 

Tips till föräldrar:

Så här kan dina föräldrar hjälpa dig i just det här arbetsområdet

 • Fråga ditt barn om detta arbetsområde, be henne7honom berätta om det vi jobbat med just nu.
 • Prata matematik i vardagen, "förhör" ditt barn på enkla uppgifter som rör arbetsområdet vid köksbordet, till och från skolan, träningen mm.
 • Visa intresse för ditt barns läxor, sitt med och hjälp till om du kan.

 

Länkar:

 • Elevspel är en sida med olika spel i alla möjliga olika skolämnen. Välj vilket ämne du vill träna på och sätt igång! Man kan bli medlem och då spara sina kunskapspoäng och medaljer men det går lika bra att spela utan att vara medlem.      www.elevspel.se

 • Nomp finns både på datorn och som app. Här övar man färdighetsträning som man behöver bli medlem på. Men det får snabbt och lätt. Sen har man tillgång till hur mycket färdighetsträning som helst.                                                                     www.nomp.se

Läroplanskopplingar

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback