Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, NO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

1

Våren åk 1

Rydebäcksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 10 mars 2022

Blåsippan ute i backarna står, niger och säger att nu är det vår. Barnen de plocka små sipporna glatt, rusar sen hem under rop och skratt.

Målet med undervisningen är att...

du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • använda dina kunskaper i biologi för att kunna se likheter och skillnader i naturen
 • använda biologins begrepp för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen

 Så här ska vi arbeta...

tillsammans för att skapa kunskaper om våren

 • Vara ute och titta efter vårtecken
 • Lära oss om hur året är indelat i månader och vilka som är våra vårmånaderna
 • Fakta om grodan och dess livscykel
 • Göra undersökningar om vädret på våren
 • Diskutera och göra jämförelser
 • Se faktafilmer och läsa faktaböcker
 • Lära oss om olika vårblommor och dess delar

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

utvecklat din förmåga att:

 • se skillnader och likheter i naturen
 • förstå och använda olika begrepp som till exempel växters delar
 • förklara grodans livscykel

 

Utvärdering

Arbetsområdet kommer att utvärderas genom;

 • exit tickets 
 • smileys
 • kahoot
 • quiz

Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen
Årstiderna - våren
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter