Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Snö

Kronans förskola, Östersund · Senast uppdaterad: 3 juli 2024

Vi undersöker snö

 

 Syfte:

Barnen ska få undersöka, leka och utmanas i sina tankar kring vad snö är och skapa förståelse för enkla kemiska processer 

Utveckla barnens ordförråd

 

Aktivitet:

Vi tar in snö och undersöker den

Vad kan man göra med snön?

Hur ser den ut?

Hur känns den? 

Hur förändras den? När den kommer in 

Vi gör två snöfigurer, och placerar en ute och en inne för att se vad som händer

Målar i snön

Gör en isboll

 

Dokumenterar genom foton,  och i unikum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback