Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

5

Childrens' books project

Tiundaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 21 mars 2022

Vi läser barnböcker, jobbar med texterna och gör en bokpresentation i Imovie på ipads

Lektion 1:

Presentation av böcker och grupper. Varje grupp väljer en bok de vill jobba med.

Lektion 2:

Läsning av boken. Skriva upp svåra ord och översätt texten.

Lektion 3: 

Skriv ett manus till Imovie. Alla i gruppen ska vara med och turas om att prata framför kameran.

Alternativ för presentation:

1. Bokrecension. Sammanfatta boken och berätta vad ni tyckte om boken.

2. Dramatisering. Skriv ett filmmanus till boken. Skriv repliker och vad som händer.  Gärna allt på engelska om ni kan.

Lektion 4:

Inspelning av filmer

Lektion 5:

redigering

Lektion 6:

Redovisning/filmvisning

 

Ni får en engelsklektion i veckan samt elevens valtid (för extra tid) att jobba med projektet.

I slutet av varje lektion kommer du få skriva i en egen loggbok där du utvärderar varje lektion och skriva vad du lärt dig.

Slutprodukten, filmen, processen dit och loggbokskrivandet kommer ligga till grund för bedömningen.


Läroplanskopplingar

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Sånger, sagor och dikter.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

Matriser i planeringen
Childrens' books project
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback