Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

3 - 6

Redskapsgymnastik

St Mellby skola, Alingsås · Senast uppdaterad: 3 mars 2022

Under de närmaste veckorna kommer vi på idrotten att ägna oss åt redskapsgymnastik. Vi kommer att öva på de motoriska grundformerna; åla, krypa, rotera, hänga, balansera, hoppa, rulla, klättra, springa. Vi kommer att använda oss av olika redskap såsom matta, trampett, bom, plint, ringar, räck. Hinderbanor är en självklarhet! Vi kommer arbeta både enskilt och tillsammans med en kompis. Vi kommer även att prata om säkerheten och hur aktiviteterna kan påverka din hälsa. 

Syfte (varför ska vi göra detta?)

Du som elev ska ges möjlighet att få prova på många olika slags aktiviteter under idrottslektionerna. En av dessa är redskapsgymnastik. Detta är en viktig del av undervisningen för att det ger en allsidig träning. Genom att träna på olika gymnastiska övningar tränar man hela kroppens rörelseförmåga och med en god rörelseförmåga blir också andra fysiska aktiviteter mycket roligare.

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

 

  • Redskapens olika namn; matta, plint, ringar, trampett, lodlina, räck, bom etc
  • Skador
  • Säkerhet
  • Hälsa

Detta skall du tänka på under lektionerna och kunna efter arbetsområdet:

- Du deltar aktivt och gör ditt bästa utifrån dina förutsättningar.

- Du förstår och respekterar säkerhetsbestämmelserna och följer de regler som finns för att undervisningen skall kunna bedrivas på ett säkert sätt. 

- Du tar hänsyn till dina kamrater och visar förståelse och respekt för andras olikheter. 

- Stötta, uppmuntra och hjälp varandra. 

- Veta hur man använder de olika redskapen på ett säkert sätt.

- Känna till vad man ska tänka på när man tar fram och bort redskap för att inte skada sig.


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Matriser i planeringen
Kunskapskraven: arbetsområde för redskapsgymnastik och ergonomi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback