Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

Naturvetenskap vt -22 PP

I Ur och Skur förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 3 mars 2022

Hudiksvalls kommuns förskolors mall för pedagogisk planering

Arbetsområde/tema/projekt: Naturvetenskap 

Tidsperiod: Mars 2022

Förskolans namn: I Ur och Skur

Grupp: Stenen

Barnens ålder: 3-6 år

År och datum: 2022-03-03

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-

Naturvetenskap med fokus på hållbar utveckling

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
-

Utifrån läroplanens del hållbar utveckling: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling - 
Jobba med korgen "hållbar utveckling" i naturvetenskapskarusellen

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

-
från läroplanen "Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling - såväl ekonomisk och social som miljömässig."  
Ta ner det till barnens nivå genom att starta igång odling inomhus. 
Krävs en del inventering först så hoppas att vi får igång det under den här månaden och kan fortsätta under våren. 


Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-
Endast en ordinarie pedagog på avdelningen. Börja med samtal och tankekartor om hållbar utveckling. Samla in material - för att sedan starta igång odling och lyfta de tre aspekterna i hållbar utveckling - ekonomisk, social, miljö. 


Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-

Låta materialet finnas synligt i verksamheten, via glimtar på Unikum

Planeringen upprättad av:

 

Carina Norgren

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Läroplanskopplingar

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter