Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVASVA01

16-årsboken

Christian 4:s gymnasium, Kristianstad · Senast uppdaterad: 3 mars 2022

I detta område arbetar vi med skönlitteratur från v. 2- 7. Examination: skriftlig inlämning v. 10.

Vad:

- Vi läser och diskuterar skönlitteratur.

Varför:

- Utveckla lässtrategier 

- Bredda läsförståelse 

- Bygga rikare ordförråd

Mål:

- Ni ska kunna analysera och reflektera över litteratur

- Visa att ni kan förstå skriftlig framställning av olika slag

 

 


Läroplanskopplingar

Förmåga att kommunicera i tal och skrift och anpassa språket till ämne, syfte, situation och mottagare.

Förmåga att läsa och reflektera över texter av olika slag.

Förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur i skilda former och från olika delar av världen.

Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt berättande, beskrivande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.

Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

Läsning av och samtal om modern skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män som ger inblick i olika kulturer, allmänmänskliga teman och svenska referensramar.

Matriser i planeringen
16-årsboken
Uppgifter
16-årsboken

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback