Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Sagovandring - vem ser dim

Falkträskets förskola, Skellefteå FSK/GR · Senast uppdaterad: 3 mars 2022

uppdrag från sagovandring - bygga en hinderbana

Var är vi?

På samba har vi arbetat med motorikövningar, där barnen bland annat fått träna på att åla, snurra och hoppa på ett ben. Detta planerar vi att sammankoppla med det uppdrag vi fått från vår gemensamma sagovandring - att utforma en hinderbana. 

 

Vart ska vi?

Vi hoppas att barnen ska inspireras av nya sätt till byggkonstruktion, men hjälp av olika tekniker och material samt utmana barnens motorik 

 

Hur gör vi?

Tillfälle 1: Vi fortsätter arbetet med vår motoriktärning, där barnen får testa olika sätt att ta sig fram: åla, krypa, hoppa på ett ben, gå bakåt.

Tillfälle 2: Vi samtalar om vad en hinderbana är, lyssnar in barnens idéer och tittar på olika bilder på hur en hinderbana kan se ut. 

 

Tillfälle 3: Vi går ut till vår skogstomt och bygger ihop en hinderbana med bland annat material som finns i skogen och kompletterar med annat material som barnen vill använda. Tillsammans med barnen planerar vi att bygga en hinderbana som kombineras med de tidigare motorikövningar vi arbetat med inne, där barnen får vara med att utforma t.ex. en del där man kan hoppa på ett ben, åla eller krypa. Vi testar sedan hinderbanan. 

 

Hur blev det? (Besvaras under reflektion/analys. Ej lärlogg då den kan göras synlig för vårdnadshavare)

Utvärdering utifrån målen och fokusområden. Titta tillbaka på vad ni skrev i “Vart ska vi?” och utvärdera efter det.

 

Utifrån utvärderingen

Vilket är det nya nuläget? För in det i nästa planeringsmall. (Radera denna länk innan planeringen publiceras)

 

 

 


Läroplanskopplingar

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback