Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Lag och rätt

Yngsjö skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 3 mars 2022

Ett arbetsområde kring lag och rätt.

Undervisning

Vi kommer att prata om skillnaden mellan regler och lagar, olika straff, varför vi har lagar och vad som händer när ett brott begåtts.

Våra lagar och vårt rättssystem ska skydda vår demokrati och våra rättigheter. Varje medborgare har rättigheter, men också skyldigheter i ett samhälle och detta skall vi prata om. Vi ska lära oss om händelsekedjan från ett brott till påföljd. Vi kommer prata om olika brott och olika påföljder. Du kommer också få lära dig om hur det fungerar i en svensk domstol.

Du kommer att få fundera på konsekvenser av ett brott, sett ur olika perspektiv.

Du kommer att arbeta med olika uppgifter/stenciler, träna resonemang genom diskussioner i helklass, delta i genomgångar och skapa en pjäs i grupp.

Vi kommer att använda oss av läromedlet Upptäck Samhälle, webbsidor, samt för ämnet aktuella filmer. 

Detta blir du bedömd på:

  • Visa kunskaper genom deltagande i diskussioner och samtal på lektionerna, samt skriftligt.
  • Göra en pjäs i grupp där ni visar hur processen från ett brott till straff går till.
  • Kunna olika begrepp inom område lag och rätt

 


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

Matriser i planeringen
Lag och rätt
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback