Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

1 - 3

Konstens grunder nr 2 - String art

Spängerskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 3 mars 2022

På denna lektionen så ska eleverna prova på att sy i papper.

Syfte:

"Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet." (Skolverket LGR 11)

Material vi använder:

 • Tapet ark
 • Sytråd
 • Nål

Uppgift:

 • Du kommer att få börja med att välja mellan Hjärta och kvadrat.
 • Sedan ska du rita av formen på baksidan av tapetarket.
 • Gör sedan hål på prickarna
 • Nu ska du börja sy
  • Du väljer vilket hål du ska börja i.
  • Trä igenom nålen i det hålet och ner i det andra hålet mittemot det hålet du började i.
  • Sedan trä du upp i ett hål jämte det 1a du började med.
  • Nu ska du fortsätta så här igenom hela formen. 

Detta tränar vi på:

 • Lyssna på instruktioner
 • Finmotoriken
 • Skapa utifrån egen förmåga.

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter