Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4 - 6

Reading comprehension/Läsförståelse

Victoriaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 8 mars 2022

I detta moment får du möjlighet att visa dina kunskaper inom läsförståelse och din förmåga att uttrycka dig skriftligt.


Läroplanskopplingar

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Matriser i planeringen
Läsa/Läsförståelse
Uppgifter
Lean over backwards
To be the apple of somebody's eye
The early bird cathes the worm

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback