Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE01

Svenska 1: romananalys

S:t Lars gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 26 maj 2023

Läsande av böcker - en inre upptäcktsfärd! Du ska läsa en valfri skönlitterär roman, som du sedan ska analysera bit för bit! Vem är författaren? Hur har hen byggt upp berättelsen? Vilken språklig stil har författaren? Vilket budskap vill författaren förmedla? Och sist med inte minst: hur tolkar du innehållet?

Du ska skriva analysen som en flytande text, använda dig av samma underrubriker som du finner här nedan, dela in texten i korrekta stycken, undvika talspråk och formulera dig på ett intresseväckande sätt. Analysen ska vara mellan 500-1000 ord, inklusive korta citat från boken.

 Inledning

Presentera romanen i stora drag och sätt in den i ett sammanhang. Mottagaren måste genast förstå vad det är du har läst samt vilken genre boken tillhör. 

Inre kärna

Sammanfatta berättelsens inre kärna (dvs. tema, motiv, fabel och intrig). Ge tydliga exempel från boken. Obs, du ska inte ägna flera stycken åt att beskriva bokens handling. Kan du känna igen bokens inre kärna i andra böcker du läst eller filmer du sett? Förklara! 

Budskap och tolkning

Hur har du uppfattat romanens budskap? Vill författaren säga dig något med sin berättelse? Finns det ett tydligt budskap eller är det mer abstrakt och svårtolkat? På vilket sätt berör författaren frågan hur det är att vara människa? Beskriv bokens budskap och din egna personliga tolkning, använd gärna exempel utifrån boken som styrker din tolkning. 

Berätta också hur du påverkats av romanen samt hur du tolkar titeln och slutet. Relatera det du läst till ditt eget liv och dina egna upplevelser, känner du igen dig? Gör gärna en jämförelse mellan din nuvarande roman och en bok du läst tidigare, vilka skillnader/likheter finns?

Komposition och stil

Vilken kompositionsmodell använder författaren? Kronologisk (från början till slut), in medias res (början mitt i en händelse) eller cirkelkomposition (slut och början knyts ihop)? Beskriv också om det finns någon parallellhandling, det vill säga en mindre handling eller ett sidospår i ”huvudhandlingen”. Vem berättar historien? En allvetande person (som ser historien ”uppifrån”) eller jagform? Resonera kring varför du tror att författaren valt just den kompositionsmodellen och formen. Ge tydliga exempel från boken.

Vilket språk använder författaren? Beskriv författarens stil noggrant, passar stilen med romanens innehåll? Vilka stilistiska figurer förekommer? Ge tydliga exempel från boken.

Avslutning

Finns det någon uppföljare till boken? Förklara varför du tyckte om eller inte tyckte om boken. Vem kan du rekommendera boken till? 

 

Kunskapskrav 

E: Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.

C: Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.

A: Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.

 

 

Att beskriva en författares stil 

 

Stilnivå

- Högtidligt och allvarligt eller vardagligt och talspråkligt. 

- Är texten ålderdomlig eller modern

 

Ordval

- Konkret eller abstrakt? 

- Detaljrikt eller inte? 

- Stämningsskapande med mycket känslor eller sakligt och stramt? 

 

Meningsbyggnad

- Långa, tunga och komplicerade meningar (långsamt tempo). 

- Korta, stympade eller enkla meningar (högt tempo). 

 

Bildspråk

- Vilka metaforer eller liknelser används? 

- Har de något gemensamt? 

 

Stilistiska figurer

Kontrast 

Kontrast är ords motsatser. Exempel: Glädje – sorg, kan – kan inte .

 

Liknelse 

Liknelse är en jämförelse mellan två led, sammanfogat med ”som”. Exempel: 

"röd som en ros" eller "listig som en räv”.

 

Metafor 

Metafor betyder bildspråk och är ungefär samma sak som liknelse. Det finns dock inga ”som” utsatta. Metafor är en bild som på något sätt liknar det den vill beskriva utan att jämförelsen skrivs ut. Exempel:  Ryck upp dig, du sitter ihopsjunken (liknelse). Ryck upp dig, hösäck! (metafor).

 

Anafor

Upprepningar av samma ord eller uttryck i början på samma plats i satsen. Exempel: Här kommer Pippi Långstrump, här kommer faktiskt jag. 

 

Antites

Att låta två motsatta begrepp stå mot varandra för att åstadkomma en starkare effekt. Exempel: Jag vill leva, jag vill i Norden. 

 

Besjälning

Att framställa döda ting som levande. Exempel: När vindarna viskar mitt namn.


Läroplanskopplingar

Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.

Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.

Matriser i planeringen
Svenska 1: romananalys
Uppgifter
Bedömningsuppgift: romananalys

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback