Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE01

Svenska 1: Romananalys

S:t Lars gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 8 februari 2024

Läsande av böcker - en inre upptäcktsfärd! Du ska läsa en valfri skönlitterär roman, som du sedan ska analysera bit för bit! Vem är författaren? Hur har hen byggt upp berättelsen? Vilken språklig stil har författaren? Vilket budskap vill författaren förmedla? Och sist med inte minst: hur tolkar du innehållet?

Inför provet: romananalys Svenska 1Provtillfället

Ni skriver provet vid ett tillfälle via Trelson. Du får inte ha med dig boken eller några anteckningar på provet. Se till att ha läst hela boken själv innan provet. Se till att ha gjort det förberedande arbetet innan provet. Det kommer inte att räcka till ett godkänt betyg om man inte har läst hela boken. Det kommer inte att räcka till ett godkänt betyg om man endast sett en filmatisering av boken.

 

Förberedande arbete - krav för betyget E

 

Du ska kunna presentera romanens titel, författare och utgivningsår samt motiv, intrig och genre. Presentera romanen i stora drag och sätt in den i ett sammanhang. Mottagaren måste genast förstå vad det är du har läst samt vilken genre boken tillhör. Sammanfatta berättelsens inre kärna (dvs. tema, motiv, fabel och intrig). Ge tydliga exempel från boken. Obs, du ska inte ägna flera stycken åt att beskriva bokens handling. Kan du känna igen bokens inre kärna i andra böcker du läst eller filmer du sett? Förklara! 

Du ska kunna analysera romanens budskap och tiden den utspelar sig i. Hur har du uppfattat romanens budskap? Använd gärna exempel utifrån boken som styrker din tolkning. Dra dina egna slutsatser kring budskapet, dvs tänk vidare på egen hand. Vad tycker du själv om boken? Förklara varför du tyckte om eller inte tyckte om boken. Vem kan du rekommendera boken till? Under vilken tid utspelar sig boken? Ge tydliga exempel på citat från boken som påvisar detta.

 

Förberedande arbete - krav för betyget C och A

 

Du ska kunna presentera bokens kompositionsmodell och berättarperspektiv. Vilken komposition använder författaren? Kronologisk (från början till slut), in medias res (början mitt i en händelse) eller cirkelkomposition (slut och början knyts ihop)? Beskriv också om det finns någon parallellhandling, det vill säga en mindre handling eller ett sidospår i ”huvudhandlingen”. Vilket berättarperspektiv utgår författaren? En allvetande person (som ser historien ”uppifrån”) eller jagform? Resonera kring varför du tror att författaren valt just den kompositionsmodellen och formen, ge tydliga exempel på citat från boken som påvisar detta. 

Du ska kunna analysera författarens språk och stil. Vilket språk använder författaren? Beskriv författarens stil noggrant. Passar stilen med romanens innehåll? Analysera olika citat/utdrag från boken. På vilket sätt resonerar författaren kring frågan om hur det är att vara människa?
Kunskapskrav 

E: Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.

C: Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.

A: Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.Att beskriva en författares stil 

 

Stilnivå

- Högtidligt och allvarligt eller vardagligt och talspråkligt. 

- Är texten ålderdomlig eller modern

Ordval

- Konkret eller abstrakt? 

- Detaljrikt eller inte? 

- Stämningsskapande med mycket känslor eller sakligt och stramt? 

Meningsbyggnad

- Långa, tunga och komplicerade meningar (långsamt tempo). 

- Korta, stympade eller enkla meningar (högt tempo). 

Bildspråk

- Vilka metaforer eller liknelser används? 

- Har de något gemensamt? 

Stilistiska figurer

 

Vilka stilfigurer använder sig författaren främst och återkommande av?

 


Läroplanskopplingar

Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.

Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.

Matriser i planeringen
Svenska 1: romananalys
Uppgifter
Bedömningsuppgift: romananalys

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback