Skolbanken Logo
Skolbanken

Matematik

Skärhamns förskola, Tjörn · Senast uppdaterad: 16 juni 2023

Matematik genom lek och för att för att barnen på ett lustfyllt och lättfattligt sätt närma sig en förståelse kring olika matematiska begrepp.

Vad?

Vi vill på ett lättfattligt sätt låta barnen närma sig en förståelse för grundläggande matematiska begrepp. 

Hur?

Genom att vi använder oss av leken har vi ett brett spann att arbeta med matematikens värld. För ordningstal, antal och prepositioner har vi uppdragskort som verktyg för att sträva efter vårt mål. En annan del i matematiken är sortering och klassificering där har vi en robot i form av en stavdocka som ger oss olika uppdrag. 
till de äldsta barnen får en mattebok som de kan öva antal, form och mönster. 
vi pärlar mycket för att träna finmotorik, räkna, mönster och logiskt tänkande.

Varför?

I barnens vardag nu och hela livet stöter de på olika situationer där olika matematiska förmågor är nödvändiga. Genom att tidigt få möta, ta del och erfara dessa kunskaper är det grundläggande för dess fortsatta utveckling och lärande. Nyfikenhet, intresse och lust ska vara genomgående i vårt matematiska arbete.


Läroplanskopplingar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter