Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

6

Demokrati och Diktatur

Storkskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 3 mars 2022

I detta arbetsområde kommer du att få lära dig om vad demokrati är. Vad är det som utmärker en demokrati till skillnad mot en diktatur? Hur kan vi fatta beslut, trots att inte alla är överens? Hur fick Sverige demokrati och vem är det som bestämmer i Sverige? Hur kan just du vara med och påverka?

Innehåll

När du har arbetat med arbetsområdet demokrati ska du kunna:

 •          Vad en demokrati är och vad en diktatur är.
 •          Skillnad på direkt demokrati och representativ demokrati.
 •          Veta hur ett val går till.
 •          Veta vad en kommun är.
 •          Skillnad på riksdagen och regeringen.
 •          Berätta hur du kan påverka ett beslut.
 •          Förstå att människor har kämpat för att få rösträtt och att det är viktigt att engagera sig.

Arbetssätt:

 •          Titta på serien Dröm om demokrati. Denna finns på UR. 
 •          Jobba i Gleerups,- läsa/lyssna på texter, se film, svara på frågor. 
 •          Diskutera i par, grupp och i klassen om olika delar av arbetsområdet.
 •      Vi kommer att jobba med detta området v.9-12.

 

Bedömning:

 •          Genom att delta i diskussioner kring faktatexter och film.
 •         Genom att skriva en text där du beskriver skillnaderna mellan att bo i ett land med demokrati vs. land med diktatur.       
 •      Genom ditt arbete på lektionerna.
 •          Genom att visa att du förstår några av de begrepp vi kommer att arbeta med. 

Begrepp: 

 • Rättssäkerhet
 • Folkstyre
 • Representativ demokrati
 • Direkt demokrati
 • Folkomröstning
 • Majoritet / Majoritetsprincipen
 • Valhemlighet
 • Maktdelningsprincipen
 • Yttrandefrihet
 • Minoriteter

Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.

Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter