Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

6

Textilslöjd - trikåplagg med textiltryck

Hedekas skola, Munkedal · Senast uppdaterad: 3 mars 2022

Klädsömnad åk 6 Du ska få lära dig att skapa ett enkel klädesplagg med en egen personlig prägel genom textiltryck

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

- Få kännedom kring hur man använder kroppsmått när man bestämmer storlek

- Träna på att läsa måttabell och mäta sig själv 

- Kunna rita av mönster i vald storlek och lägga mönstret trådrakt

- Veta vad sömsmån är och varför man ska ha den

- Göra tygval som passar till ditt plagg

- Träna på att följa en arbetsbeskrivning

- Ställa in symaskinen rätt och sy med trikåsöm

- Designa ett eget textiltryck och trycka det på plagget

Undervisningen

Arbetsområdet inleds med genomgång där vi går igenom måttagning och hur olika mönster ser ut. Eleverna får träna på att mäta de kroppsmått som vi kommer att  använda för att veta storleken på aktuellt plagg. Sedan görs en planering där bl.a. de olika måtten framgår.

Efter planeringsmomentet är klart övergår eleverna till att rita av sitt mönster och då  visas hur man ska  lägga ut det på tyget.

En gemensam genomgång på hur man syr i trikå på symaskinen. 

Sedan ska eleven följa sin arbetsbeskrivning och slutföra sitt klädesplagg.

Tillverka sitt textiltryck och trycka med lämplig teknik

 

 

 

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att....

- skriftligt planera arbetet och göra skisser på hur ditt plagg ska se ut, storlek och kroppsmått ska framgå

- rita av det aktuella mönstret och använda sömsmån

- nåla fast mönstret på tyget rätt, dvs. utifrån trådraken och ekonomi

- försöka följa en arbetsbeskrivning

- använda redskap, handverktyg och symaskinen på ett säkert och bra sätt och benämna dem med sina rätta namn.

- slutföra ditt arbete och utvärdera

 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter