Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

idrottsplanering vecka 9-23

Hedekas skola, Munkedal · Senast uppdaterad: 3 mars 2022

idrott utan gympasal!!!!!

Klass 1: torsdag

Vecka          inomhusaktivitet                                att ha med dig

9                   par cour                                                  idrottskläder

10                 lek med ärtpåsar                                 idrottskläder, joggingskor

11                 lek med rep                                           idrottskläder, joggingskor

12                 lek med rep                                           idrottskläder, joggingskor

13                 PÅSK gympa                                          idrottskläder, joggingskor

14                 PÅSK gympa                                          idrottskläder, joggingskor

16                 lek med tidningar                                idrottskläder, joggingskor

                      (fotbollsplats)

17                 Cykelskola                                             cykel och hjälm

                      (skolgården)

18                 spel Olympia                                         idrottskläder, joggingskor

                      (bygdegården)

19                 Cykelskola                                              cykel och hjälm

                      (skolgården)

20                 lek med fallskärmen                           idrottskläder, joggingskor

                      (fotbollsplats)

21                 Cykeltur (Hässlebräcka)                     cykel och hjälm

22                 ”Du kan inte ta mig”                           idrottskläder, joggingskor

                      (Mulleplats)

23                 Cykeltur (Häslebräcka)                      cykel och hjälm


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter