Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

F

Måla med alla färger (Blomma)

Centralskolan, Sigtuna FSK/GR · Senast uppdaterad: 3 mars 2022

Måla med alla färger (Blomma)

Blanda färgerna med varandra: gul med röd, blå med gul osv. Måla ni först tex med en röd krita och sedan med gul krita över röd krita. Pröva fram genom att blanda ihop en svart och röd färg, en grön med två olika gula. osv... och rita blommor.


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser i planeringen
Bild mellanstadiet
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter