Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

Albanska- Pedagogisk planering Mölndal VT

Språkcentrum Mölndal, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 17 februari 2024

Planeringen för vårterminen i albanska.

Arbetsområde

Tala, lyssna, samtala och skriva

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Se nedan kopplingar till läroplanen. 

Konkretiserade mål för eleven.

Du ska berätta om boken som du har läst för andra i gruppen.

Du ska kunna presentera  dig själv och kunna göra en presentation av din kamrat.

Lyssna aktivt och reflektera kring din kamrats presentation.

Du ska arbeta med lässtrategier för att förstå och tolka olika typer av texter.

Grammatik- olika typer av satser.

Undervisning och arbetsmetoder.

I undervisningen kommer vi att gå igenom…

  • Hur skriver ett brev till en vän och till en viktig person.
  • Att intervjua din kamrat.
  • Öva på grammatiken subjekt, verb, adverb.
  • Öva på att framföra din presentation.
  • Arbeta i par/grupp.

 

Eleven har uppnått målen när...

Eleven  är godkänd  när :

  • Gör en sammanfattning om en berättelse/bok.  
  • Kan skriva frågor i rätt form.
  • Kan tolka och förstå informationen du fått genom dina frågor.
  • Kan berätta/skriva om en fest.
  • Kan intervjua på rätt sätt kamrater.

 


Läroplanskopplingar

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

Muntliga presentationer för olika mottagare.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback