Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Texttyp Krönika, v. 10-13.

Berzeliusskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 3 mars 2022

Texter är och kommer alltid att vara ett av de främsta sätten att förmedla en åsikt, en tanke eller personliga reflektioner. Nu är det dags för oss att djupdyka inom texttypen krönika vilken kan beskrivas som en möjlighet för en person att förmedla sin personliga tolkning av en händelse som inträffat antingen i dennes eget privatliv eller från någon annan plats runtom i världen. En krönika består av personliga åsikter, tankar och reflektioner och dessa ska synas i texten. Under arbetsområdets gång kommer vi tillsammans i klassen att ta del av andra krönikörers texter, både dagsaktuella och äldre. Ni kommer även att skriva en gemensam övningskrönika i en mindre grupp vilken ni kommer att få feedback på innan det är dags för er att skriva er individuella krönika som är planerat till vecka tretton.


Berzeliusskolan · GitHub

 

Svenska

VT22: Vecka 11-13. Klass 8D

 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

 

Studiematerial:

 

 

Arbetssätt: 

 

Högläsning och enskild läsning, klassrumsdiskussioner, diskussioner i mindre grupp, grupparbete med uppgift att skriva en gemensam krönika, samt enskilt arbete med att skriva en personlig krönika som även lämnas in för bedömning.

 

Bedömning:

 

  • Du deltar och bidrar till arbetet att skriva en gruppkrönika som en övningsuppgift tillsammans med andra elever i klassen.
  • Du deltar och är aktiv i genomgångar och diskussioner under lektionstid där du har chans att dela med dig av, samt visa dina kunskaper.
  • Du skriver en egen krönika i Inspera och lämnar in under vecka 13.
  • Dina insatser under lektionstid bedöms regelbundet.

 Veckoplan:

Vecka 10 Vi går igenom vad en krönika är för något och vi läser ett exempel gemensamt samt i grupp.

Vecka 11 Vi läser exempel och analyserar samt börjar skriva gruppkrönika i mindre grupper.

Vecka 12 Ni arbetar med gruppkrönika och lämnar in för respons på onsdagen. Ni får läsa och ge respons på varandras gruppkrönikor och ni får respons av Lina. Ni får chans att redigera era gruppkrönikor.

Vecka 13 Individuellt skrivande av krönika i Inspera.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback