Skolbanken Logo
Skolbanken

Musik - instrument och sång

Anpassad grundskola 1-6, Ale · Senast uppdaterad: 9 mars 2022

Vi lär oss musikaliska begrepp teoretiskt och praktiskt. Vi tränar på alt ifrån puls, tempo och rytm till olika instrument samt hur rösten och texten påverkar musiken.

Vi lär oss musikaliska begrepp teoretiskt och praktiskt. Vi tränar på alt ifrån puls, tempo och rytm till olika instrument samt hur rösten och texten påverkar musiken.

Mål 

Du kommer få träna dig i begreppen:

- tempo och takt
- klang och dynamik
- rytm
- tonhöjd
- rösten – olika sätt att använda rösten
- sound – olika instrument
- vers och refräng
- notvärden
- text – göra låt utifrån text
- framträdande – dans och show

Bedömning 

Bedömningen görs genom  framträdanden inför klassen som jag bedömer utifrån

bedömningsmatrisen.

Undervisning 


- Testa på olika praktiska övningar kopplat till innehållet.
- Muntligt förklara hur du tänker kring de olika lärandemålen.  


Läroplanskopplingar

sjunga, spela och skapa musik i olika sammanhang,

kombinera musik med andra uttrycksformer,

använda ämnesspecifika ord, begrepp, och symboler.

Sång och spel i olika former och genrer: unison sång, kanon och ensemblespel.

Imitation med röst, rörelser, rytmer och toner.

Skapande av egen musik, till exempel till text eller bild.

Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Rösten som instrument, till exempel i sång och rap.

Musikaliska symboler med bild, färg, siffer- eller bokstavsstöd, till exempel noter och ackord.

Blås-, sträng-, tangent-, och slagverksinstrument. Hur instrumenten låter och ser ut och exempel på ensemblespel.

Röst- och hörselvård i samband med musikutövning och musiklyssning, till exempel uppvärmningsövningar och användning av hörselskydd.

Musikens byggstenar, till exempel rytm, tempo och melodier.

Musikens formelement, till exempel intro, vers och refräng.

Sång- och danslekar.

Ord, begrepp och symboler inom ämnet musik för att till exempel samtala om musik och utvärdera arbetsprocesser.

Matriser i planeringen
Musik - instrument och sång
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback