Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Algebra

Munkegärdeskolan, Kungälv · Senast uppdaterad: 3 mars 2022

I detta arbetsområde kommer vi arbeta med algebra och mönster. Algebra är en väldigt användbar räknemetod som används i bland annat kemi, fysik och matematik.

Du får lära dig att:

  • hantera räknesätten i rätt ordning
  • utföra beräkningar med tid
  • teckna uttryck med flera räkna sätt för att beskriva vardagliga händelser matematiskt
  • tolka och beskriva numeriska uttryck och uttryck med variabel
  • beskriva logiska mönster matematiskt och med ord
  • skapa mönster
  • lösa ekvationer
  • lösa matematiska problem med hjälp av ekvationer
  • förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 

Viktiga begrepp:

numeriskt uttryck, algebraiskt uttryck, variabel, mönster, talföljd, ekvation, likhet, obekant

 

Film om matematiska resonemang:

https://www.youtube.com/watch?v=ekXkOLnWoJ4


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Prov

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback