Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1 - 3

Dans

Österskärsskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 3 mars 2022

Under dansperioden vecka 10-14 ska eleverna få dansa och leka till olika musikstilar.

Läroplanens syften samt elevens förmågor:

Centralt innehåll:

  • Grovmotoriska grundformer och deras sammansatta former i danser och rörelse till musik.
  • Enkla lekar och danser och deras regler.
  • Takt och rytm i lekar, danser och rörelse till musik.

Undervisning:

I undervisningen kommer vi att arbeta med olika danslekar och även göra enklare danser. Eleven kommer att få skapa danser/rörelser till musik. Vi kommer prata om takt och rytm och känna på de olika pulsslagen som musiken bjuder på.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla fantasi och kreativitet, skapa rörelser i nuet och undersöka dansens rörelsemöjligheter. De ska träna och utveckla sitt kroppsminne.

Konkreta mål:

Du ska kunna:

  • röra dig till musik och följa takt och rytm i lekar/dans och rörelser.
  • delta i och utföra enklare danser till musik.
  • delta i rörelseaktiviteter och lekar samt anpassa dina rörelser till aktiviteten.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback