Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap, Historia

·

Årskurs:

4 - 6

Vikingatiden år 4

Kungsbergsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 19 juni 2023

När var vikingatiden? Hur kan vi veta något om vikingatiden? Hur levde människorna på vikingatiden? Vilka platser besökte vikingarna på sina resor? Vad trodde vikingarna på? Varför slutade vikingatiden? Det här och mycket annat ska vi jobba med i ämnet historia.

Syfte:

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. 

Viktiga begrepp: 

Se begreppslista.

 

Så här arbetar vi:

  • Vi läser om vikingatiden i historieboken och diskuterar det vi läst samt gör uppgifter.
  • Vi tittar på filmer om vikingatiden.
  • Vi läser skönlitteratur som utspelar sig på vikingatiden.

 

Så här visar vi vad vi har lärt oss:

Du visar dina kunskaper och förmågor genom att arbeta på lektionerna och vara med på diskussioner om vikingatiden. Vi kommer också att ha ett prov om vikingatiden samt ett individuellt arbete kring asatron både skriftligt och muntligt.


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.

Matriser i planeringen
Vikingatiden
Uppgifter
Vikingatiden

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback