Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

Odling

Fröhuset, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 3 mars 2022

Nu under våren kommer vi tillsammans på stora hjärtat odla.

Vad?

Under våren kommer odling att vara en stor del av undervisningen på stora hjärtat, där barnen kommer få odla olika grönsaker och örter. Med varierande sätt att odla på kommer barnen få möjlighet till att se hur vi människor kan odla fram mat och hur ”jord till bord” fungerar. Vår Lärvän Ute-Ugo kommer att visa filmer, bilder, böcker/sagor om odling , och ge uppdrag till barnen. Uppdragen kommer bland annat vara att tillverka kärlen som vi ska odla i, och så frön. 

Hur?

Vi kommer att använda oss av olika tillvägagångssätt i odlingen. Barnen kommer att få så frön i bland annat  flaskor, mjölkpaket. Vi kommer att använda IKT genom att göra en stoppmotion film tillsammans både när barnen sår och under tiden som grödorna växer. 

När?

Vi kommer att börja vårt odlingsprojekt inomhus med chili och paprika som vi sår nu i februari. Senare i mars/april kommer vi börja förså de grönsaker och örter som går. När värmen kommit ute kommer vi fortsätta så och odla ute i pallkragarna. 

Varför?

Barnen ska få möjlighet att utveckla förståelse och kunskap om olika växter i naturen och hur vi tillsammans kan bidra till en hållbar utveckling. Barnen får även möjlighet att utveckla förståelse för hela processen ”från jord till bord” genom att vara delaktiga från att vi sår fröer till att äta de grönsaker och örter som växer fram. Genom att spara frön från paprika etc som vi ätit på förskolan samt ta till vara på frön från förra skörden så får vi in förståelse för hållbar utveckling. 

 


Läroplanskopplingar

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Skapa odlingskärl

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback