Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 6

Undervisning i vardagen

Förskolan Berghem, Umeå · Senast uppdaterad: 25 mars 2022

I förskolans vardag får barnen ständigt möta undervisning och lärande. I vardagen sker det mesta av lärandet och där finns situationer som gör att barnen kan förundras, möta och utmana sina kunskaper. Det är i dessa situationer pedagoger har möjlighet att möta upp barnens initiativ och nyfikenhet för att sedan lyfta det vidare i verksamheten.

Mål:

Långsiktiga mål är att barn på förskolan Berghem ska utveckla ett lustfyllt sätt till lärande. Att pedagogerna hjälper till att skapa miljöer och rutiner där trygghet, delaktighet och glädje genomsyrar barnens vistelse.

Vi vill att barnen ska utveckla, tilltro till sin egen förmåga, lust att leka och lära och få upplevelse av att vuxna lyfter deras intressen och nyfikenhet vidare i vardagen. Pedagoger är lyhörda för barnets nyfikenhet och fångar dagligen lärandet i stunden.

 

Progression - Målindikatorer på barns lärande/förändrade kunnande

Barnen visar att de vill ta egna initiativ, visar nyfikenhet och intresse att undersöka
Barnen visar tilltro till att vuxna tar vara på barnens intressen, initiativ och lekar
Barnen frågar vuxna hur de kan utveckla lek, skapande, konstruktion och språk

 

Undervisningsaktiviteter:

Undervisningsaktiviteter i vardagen utgår från vår grundverksamhet, pedagogernas förhållningssätt och de dagsrutiner som finns på förskolan. Pedagogerna fångar barnens intressen och belyser detta på olika sätt i vardagen. Det kan bland annat handla om:

  • Samtal och reflektioner vid måltidssituationer
  • Rutinssituationer, så som högläsning, vila och påklädning.
  • Spontana utflykter
  • Utomhusvistelse och innomhusvistelse
  • Barninitierande lekar och aktiviteter
  • Spontana aktiviteter utifrån barnens intressen
  • Innehåll, dagsaktuellt, på samling utifrån barnens intresse

 

Dokumentation

Vi dokumenterar undervisning och lärande i förskolans vardag. Fokus ligger på spontana aktiviteter och barninitiativ, intresse och förundran. 

Lärloggar genom film och foto, papper/penna, observationsprotokoll.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback