Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Smultrons planering kring digitalisering

Örsängets förskola, Bollnäs · Senast uppdaterad: 9 oktober 2022

Vi kommer att använda olika digitala verktyg för att stödja barnen i deras utveckling och lärande.

Nuläge

Då barn idag föds in i en digitaliserad värld är det viktigt för oss på förskolan att hjälpa barnen att utforska olika digitala verktyg.

Mål

Målet är att använda digitala verktyg som ett komplement till annat material på förskolan. 

Syfte 

Vi vill ge barnen möjlighet att använda våra digitala verktyg som ska hjälpa till att utveckla de aktiviteter barnen intresserar sig för. Genom digitala verktyg kan vi hitta vägar att utmana barns utveckling och lärande. Vi utvecklar ett intresse för den digitalisering som barnen möter i vardagen. 

Genomförande

  • Genom enkla appar lära barnen att hantera en iPad, fotografera och uppleva andra digitala verktyg på ett kreativt sätt.
  • Förstärka upplevelser i aktiviteter, rörelse och projekt med hjälp av kanonen.
  • Använda Google, Polyglutt och UR.

Dokumentation    

Alla pedagoger dokumenterar och reflekterar löpande i Unikum. 

 

Ansvar

Alla pedagoger.

 


Läroplanskopplingar

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback