Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Beskrivande text årskurs 5 vt 2020

Högåsskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 3 mars 2022

Beskrivande text årskurs 5.

 

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är slut , ska du kunna:

  • Kunna skriva en beskrivande text där verben står i presens (nutid).
  • Kunna använda ämnesspecifika ord som t.ex. statsskick, klimat, valuta och befolkning.
  • Kunna komparera adjektiv t.ex. lång, längre, längst.
  • Kunna göra jämförelser t.ex. Sverige är större än Norge.
  • Kunna skriva en beskrivande text utifrån den mall vi arbetat med.

Bedömning

Se matris nedan.


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Matriser i planeringen
VT årskurs 5 Beskrivande text
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback