Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Fysik - Ljud

Elinebergsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 3 mars 2022

Hur uppkommer ljud? Hur leds ljud vidare? Vilka ljud är dåliga för våra öron?

Mål

 • Kunna förklara hur ljudet uppstår
 • Kunna förklara hur ljudet sprider sig
 • Kunna förklara hur vi hör
 • Veta vad menas med höga och låga toner
 • Känna till starka och svaga ljud

Arbetsbeskrivning

 • Teori  boken "Fysik och kemi"
 • Experiment
 • Filmer

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Berätta om vad ljud är och hur ljud uppstår
 • Berätta och visa vad som menas med höga och låga toner
 • Berätta om ljudstyrka och hörselskador
 • Berätta om hur ljud förs vidare

 

Bedömningen sker genom att:

 

 • delta i diskussioner i klassrummet 
 • göra bedömningsuppgift

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Matriser i planeringen
Ljud
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback