Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

F

Teknikvecka

Parkskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 3 mars 2022

Vad är teknik? Vad är inte teknik? Hur länge har det funnits teknik? Hur kommer tekniken att se ut i framtiden? Nyfiken? Häng med in i teknikens spännande värld.

Syfte

Under vecka 10 kommer du att få möjlighet att utveckla ditt kunnande och intresse för teknik, så att du kan och vågar ta dig an tekniska utmaningar.

 

Lärandemål

Detta ska vi lära oss om

  • vad teknik är och var vi hittar den.
  • hur tekniken har förändrats över tid.
  • ord och begrepp som används i samband med teknik

Undervisning

Så här ska vi arbeta för att nå målen

  • gemensamma genomgångar, diskussioner och övningar.
  • titta på filmer om teknik.
  • praktiskt konstruera enkla tekniklösningar.

Bedömning

Vi kommer bedöma din insats utifrån din förmåga att

  • delta aktivt i genomgångar, diskussioner och övningar.
  • förklara och berätta om vad teknik är och var den kan finnas.
  • använda rätt ord och begrepp i teknik

Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback