Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Alla årskurser

Dikter v. 11 - v. 20

SpråkCentrum, Huddinge · Senast uppdaterad: 15 mars 2022

Vi kommer att läsa dikter och arbeta med dem på olika sätt.

Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

– formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

– använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

– anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

– urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

– läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

– reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden - gäller diskussionen kring Påsken, där vi kommer att uppehålla vårt arbete kring dikter.

I årskurs 1-3

Läsa och skriva

– Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

– Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

 

Tala, lyssna och samtala

– Muntligt berättande för olika mottagare.

– Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

Berättande texter och sakprosatexter

– Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

– Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

I årskurs 4-6

Läsa och skriva

– Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

– Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Tala, lyssna och samtala

– Muntliga presentationer för olika mottagare.

– Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

Berättande texter och sakprosatexter

– Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av lyrik från olika områden där modersmålet talas. 

– poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Kultur och samhälle

– Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner. Påsk.

I årskurs 7-9

Läsa och skriva

– Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

– Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. 

Tala, lyssna och samtala

– Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

Arbetet kring dikter kommer att gå ut på att läsa två dikter där innebörden kommer att diskuteras för att senare kunna skriva texter kring en dikts innehåll. Vi kommer även att arbeta med idiomatiska uttryck och språkliga företeelser. 

 

 

 

Vecka 15 har vi Påsklov och därför kommer vi att uppehålla arbetet kring dikter för att kunna prata om Påsktraditioner.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Material kring diktarbete och Påsk

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback