Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Kemikalier

Fässbergsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 22 oktober 2023

I detta arbetsområde kommer vi lära oss mer om olika kemikalier och hur de kan märkas med varningssymboler eller miljömärkningar.

Tidsperiod

Vi kommer jobba med detta arbetsområde i ca 3 veckor (v. 8-10). 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att arbeta med detta arbetsområde på lite olika sätt. Ett sätt är att vi kommer ha genomgångar om vad kemikalier är, hur de påverkar oss människor/miljön och hur de kan märkas med varnings- och miljömärkningar. Vi kommer också att arbeta med arbetsblad, begreppslista, laborationer och en hemuppgift. Dessutom kommer vi ha två lektioner där vi bara repeterar det vi lärt oss med sant/falskt frågor och begreppsmemory. I slutet av arbetsområdet kommer vi ha ett mindre skriftligt test som avstämning. 

Kunskapskrav och bedömning

Ni kommer få chans att visa era kunskaper genom diskussioner i klassrummet, genom hemuppgiften, under laborationen och på sluttestet. 

 


Läroplanskopplingar

kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen, i samhället och i människokroppen,

förmåga att använda kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och

Vanliga kemikalier i hemmet. Deras användning och påverkan på miljön och människan samt hur de är märkta och bör hanteras.

Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.

Eleven visar grundläggande kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller. Med viss användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla kemiska samband i naturen, i samhället och i människokroppen.

Eleven använder information som rör kemi för att med viss naturvetenskaplig underbyggnad föra resonemang i frågor som rör miljö och hälsa.

Eleven söker svar på frågor genom att utföra systematiska undersökningar på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven värderar resultaten och beskriver på ett enkelt sätt undersökningarna.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback