Skolbanken Logo
Skolbanken

Ekosystem och biologisk mångfald

Nyvångskolan särskolan (nedlagd), Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 4 mars 2022

Den här terminen fokuserar vi på mål 15 (ekosystem och biologisk mångfald) från FN:s globala målen. I det här området lär vi oss mer om livets uppkomst, evolutionsteorin, och mångfald. Vi studerar även vad ett ekosystem är och hur det byggs upp av olika näringskedjor. Vi undersöker dessutom fotosyntes och människans påverkan i naturen. Vi kommer samarbeta med Kulturskolan och koppla temat till de praktisk-estetiska ämnena.

Mål

Målet med området är att öka förståelsen för livets uppkomst och hur livet utvecklats i olika grenar genom tiderna. Vi ska också studera hur olika livsformer samverkar och beror och drar nytta av varandra i t ex ett ekosystem. Vi ska diskutera människans påverkan i naturen, hur vi kan skydda naturen och hur vi vill ha det i framtiden. 

Undervisning och arbetsformer

 • Diskussioner
 • Genomgångar
 • Exkursioner i skolans närområden
 • Laborationer
 • Digitala läromedel
 • Vi ska läsa boken "En bättre värld" och diskutera olika sammanhang.
 • I samarbete med Lunds kulturskolan kommer vi koppla temat till de praktisk-estetiska ämnena. 

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du uppnår målen genom ditt arbete med uppgifter och laborationer och även under arbetets gång vid diskussioner.

När vi avslutat detta område ska du

 • Förstå begreppen fotosyntes
 • Veta vad ett ekosystem är, vad det innehåller samt ge några exempel på ekosystem
 • Veta hur olika organismer samverkar i en näringskedja 
 • Känna till evolutionsteorin och människans, såväl som andra arters, utveckling
 • Kan ge några exempel på hur människan påverkar naturen och hur vi kan skydda naturen

Kopplingar till läroplanen


Läroplanskopplingar

jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,

Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.

Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald enligt evolutionsteorin.

Näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Ekosystem i närmiljön och hur växter och djur samspelar med varandra och med miljön. Fotosyntes och förbränning.

Människan beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.

Aktuella samhällsfrågor som rör naturvetenskap.

Fältstudier, experiment och sorteringar samt hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.

Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.

Tolkning och granskning av information med koppling till naturvetenskap, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Utifrån upplevelser i närmiljön kan eleven urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur.

Utifrån egna upplevelser och undersökningar i närmiljön kan eleven beskriva återkommande mönster i naturen och ge exempel på några växter och djur och deras egenskaper.

Eleven ger också enstaka exempel på växters och djurs livscykler och bidrar till resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.

Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.

Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.

Eleven ger också några exempel på växters och djurs livscykler och för enkla resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett delvis fungerande sätt och gör enkla dokumentationer av arbetet och resultaten.

Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.

Eleven ger också några exempel på växters och djurs livscykler och för välutvecklade resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklade dokumentationer av arbetet och resultaten.

Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.

Eleven medverkar också i resonemang om livets uppkomst och utveckling i enlighet med evolutionsteorin.

I samtal om miljöfrågor kan eleven bidra till resonemang om samhällets energikällor och till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.

Eleven kan medverka i att genomföra fältstudier och andra undersökningar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.

Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.

Eleven för också enkla resonemang om livets uppkomst och utveckling i enlighet med evolutionsteorin.

I samtal om miljöfrågor kan eleven föra enkla resonemang om samhällets energikällor och ge delvis underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett delvis fungerande sätt och gör enkla dokumentationer av arbetet och resultaten.

Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.

Eleven för också välutvecklade resonemang om livets uppkomst och utveckling i enlighet med evolutionsteorin.

I samtal om miljöfrågor kan eleven föra välutvecklade resonemang om samhällets energikällor och ge väl underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklade dokumentationer av arbetet och resultaten.

Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Översikt Tema NO

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback