Skolbanken Logo
Skolbanken

Tema insekter

Östra skolan, Falun · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Ett roligt pyssel där eleverna får använda sin kreativitet och smycka sin insekt enligt fantasin samtidigt som det kan lära sig, i samtalet, om insekter och dess natur.

Förberedelser: 

 • Samla toarullar (så det krävs lite planering om en inte har toarullar på lager)
 • För lägre åldrar kanske mallar behöver förberedas så som att rita cirklar och vingar som eleverna själv sen kan klippa ut. Det går att anpassa detta efter ålder, färdigheter och behov.
 • Gör ett färdigt exempel som du som pedagog kan visa upp vad du erbjuder eleven att kunna göra.
 • Är det många deltagande elever så kan remsor som toarullarna ska rullas in i också förberedas.
 • Plocka fram det som behövs, färgade papper, lim, serpentiner, ögon (om man nu använder sig av färdiga plast ögon)

 

Utförande av bi:

 • Limma på en toarulle och rulla in den i en remsa med papper.
 • Klipp ut tre remsor som sedan ska limmas på som ränder på nedra halvan av toarullen
 • Rita en cirkel som du sedan klipper ut, det är den som ska bli ansiktet.
 • Rita eller limma på ögon och mun.
 • Klipp små bitar av serpentiner som du böjer till som tentakler och limma på dessa på baksidan av cirkeln så att tentaklerna sticker upp.
 • Limma på biets ansikte på den andra övre halvan av toarullen.
 • Klipp ut vingar som du sedan limmar på baksidan av biet. 

 

Utföranande av fjäril:

 • Limma på färgat papper på en toarulle alternativt måla en toalettrulle med målarfärg.
 • Klipp ut vingar (som pedagog kan du förbereda mallar som barnen får rita efter och sen klippa ut)
 • Dekorera vingarna ut efter önskemål och klistra på det på toalettrullen.
 • Skapa sedan två spröt i vilken färg du önskar som sedan limmas på toarullen.
 • Rita ögon på vitt papper alternativt ha färdiga ögon som du klistrar på.
 • Rita en mun

 

Fördelar: Går att justera svårighetsgraden med lite större förberedelser och passar därför flera olika åldrar. 

Nackdelar: Om barngruppen blir för stor och om flera i en stor barngrupp behöver mycket stöd så är det en nackdel att vara en pedagog. 


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback